Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Standardní doba studia je u bakalářského programu rozložena do šesti semestrů, u magisterského do čtyř. Chce-li student úspěšně zakončit studium ve standardní době, musí si v každém semestru zapsat předměty studijního plánu přibližně za 30 kreditů, a to především povinné a povinně volitelné předměty. Také by měl dbát na rovnoměrné rozložení zátěže. Z těchto důvodů garant oboru sestavuje pro každý studijní plán svého oboru doporučený průchod studijním plánem. Radí tím studentovi svého oboru, kdy si zapsat který předmět. Do jednotlivých semestrů doporučeného průchodu garant vkládá:
 • konkrétní předměty, které student musí někdy během studia absolvovat,
 • odkazy na skupiny předmětů, ze kterých si student má vybrat předměty za alespoň zadaný minimální počet kreditů.
 • Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.

  bakalářský program - Nespecifikovaný/á obor/specializace studia - Unspecified Branch/Specialisation of Study

  Studijní plán: Bc. program Informatika, komb. forma, pro fázi studia bez oboru, verze 2015 - 2020
  Doporučený průchod: Bc. program Informatika, kombinovaná forma, stud. plán pro fázi studia bez oboru, verze 2015 - 2020

  1. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BIK-PA1 Programování a algoritmizace 1 20KP+6KC Z,ZK Z 6 Vogel J. 18101
  PP BIK-PAI Právo a informatika 13KP ZK Z 3 Kučera Z. 18102
  PP BIK-CAO Číslicové a analogové obvody 13KP+4KC Z,ZK Z 5 Hyniová K. 18103
  PP BIK-PS1 Programování v shellu 1 13KP+4KC KZ Z 5 Čermák I. 18104
  PP BIK-MLO Matematická logika 13KP+4KC Z,ZK Z 5 Klouda K. 18105
  PP BIK-ZMA Základy matematické analýzy 20KP+4KC Z,ZK Z 6 Petr I. 18105


  2. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BIK-PA2 Programování a algoritmizace 2 13KP+4KC Z,ZK L 7 Cvacho O., Vogel J. 18101
  PP BIK-DBS Databázové systémy 13KP+8KC Z,ZK L 6 Halaška I., Hunka J., Valenta M. 18102
  PP BIK-SAP Struktura a architektura počítačů 13KP+4KC Z,ZK L 6 Daňhel M., Hyniová K. 18103
  PP BIK-LIN Lineární algebra 26KP+4KC Z,ZK L 7 Klouda K. 18105
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017       4    


  3. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BIK-AG1 Algoritmy a grafy 1 14KP+4KC Z,ZK Z 6 Chludil J. 18101
  PP BIK-AAG Automaty a gramatiky 13KP+4KC Z,ZK Z 6 Šestáková E., Guth O. 18101
  PP BIK-ZDM Základy diskrétní matematiky 13KP+4KC Z,ZK Z 5 Pernecká E. 18105
  VO   Oborové předměty všech oborů včetně povinných předmětů zaměření, verze 2017       9    


  4. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BIK-OSY Operační systémy 13KP+4KC Z,ZK L 5 Šoch M., Trdlička J. 18104
  PP BIK-PSI Počítačové sítě 13KP+4KC Z,ZK L 5 Smotlacha V. 18104
  PP BIK-BEZ Bezpečnost 13KP+4KC Z,ZK L 6 Dostál J., Lórencz R. 18106
  VO   Oborové předměty všech oborů včetně povinných předmětů zaměření, verze 2017       10    
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017       4    


  5. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BIK-BPR Bakalářský projekt Z Z 2 18000
  PP BIK-PST Pravděpodobnost a statistika 13KP+4KC Z,ZK Z 5 Vašata D. 18105
  VO   Oborové předměty všech oborů včetně povinných předmětů zaměření, verze 2017       18    


  6. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-BAP Bakalářská práce Z L,Z 14 18000
  PP BIK-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika KZ L 4 Guth O., Vynikarová D. 18102
  VE   Povinně volitelné předměty ekonomické bc. programu Informatika, komb. forma studia, verze 2015       4    
  PJ   Zkouška z angličtiny interní       2    
  VH   Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma, ver. 2015       2    
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017       4    


  7. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BIK-SI1.2 Softwarové inženýrství I 13KP+4KC Z,ZK Z,L 5 Mlejnek J. 18102
  PE BIK-EMP Ekonomické a manažerské principy 14KP+4KC KZ L 4 Buchtela D. 18102


  Stránka vytvořena 7. 3. 2020, semestry: L/2020-1, Z,L/2019-20, Z/2020-1, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška