Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Standardní doba studia je u bakalářského programu rozložena do šesti semestrů, u magisterského do čtyř. Chce-li student úspěšně zakončit studium ve standardní době, musí si v každém semestru zapsat předměty studijního plánu přibližně za 30 kreditů, a to především povinné a povinně volitelné předměty. Také by měl dbát na rovnoměrné rozložení zátěže. Z těchto důvodů garant oboru sestavuje pro každý studijní plán svého oboru doporučený průchod studijním plánem. Radí tím studentovi svého oboru, kdy si zapsat který předmět. Do jednotlivých semestrů doporučeného průchodu garant vkládá:
 • konkrétní předměty, které student musí někdy během studia absolvovat,
 • odkazy na skupiny předmětů, ze kterých si student má vybrat předměty za alespoň zadaný minimální počet kreditů.
 • Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.

  bakalářský program - Webové a softwarové inženýrství

  Studijní plán: Bakalářský obor WSI, zaměření Počítačová grafika, verze 2015 až 2020
  Doporučený průchod: Bakalářský obor WSI, zaměření Počítačová grafika, verze 2015-2020

  1. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 2P+2R+2C Z,ZK Z 6 Balík M., Vogel J. 18101
  PP BI-PAI Právo a informatika 2P ZK Z 3 Krausová A., Kučera Z., Matějka M., Myška M. 18102
  PP BI-CAO Číslicové a analogové obvody 2P+2C Z,ZK Z 5 Řezníček J., Kohlík M., Novotný M. 18103
  PP BI-PS1 Programování v shellu 1 2P+2C KZ Z 5 Muzikář Z., Trdlička J. 18104
  PP BI-MLO Matematická logika 2P+1C Z,ZK Z 5 Starý J., Trlifajová K. 18105
  PP BI-ZMA Základy matematické analýzy 3P+2C Z,ZK Z 6 Hrabák P., Kalvoda T., Klouda K., Petr I. 18105
  PT   Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika, verze 2015       0    


  2. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-PA2 Programování a algoritmizace 2 2P+1R+2C Z,ZK L 7 Trávníček J., Vagner L. 18101
  PP BI-DBS Databázové systémy 2P+2R+1L Z,ZK Z,L 6 Hunka J., Valenta M. 18102
  PP BI-SAP Struktura a architektura počítačů 2P+1R+2C Z,ZK L 6 Kubátová H. 18103
  PP BI-LIN Lineární algebra 4P+2C Z,ZK L 7 Dombek D., Kleprlík L. 18105
  PT   Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika, verze 2015       0    
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       4    


  3. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-AG1 Algoritmy a grafy 1 2P+2C Z,ZK Z 6 Knop D., Tvrdík P. 18101
  PP BI-AAG Automaty a gramatiky 2P+2C Z,ZK Z 6 Holub J., Janoušek J. 18101
  PP BI-ZDM Základy diskrétní matematiky 2P+2C Z,ZK Z 5 Dombek D., Kolář J., Scholtzová J. 18105
  PZ BI-MGA Multimediální a grafické aplikace 2P+2C Z,ZK Z 5 Buriánek J. 18102
  PZ BI-PYT Programování v Pythonu 2P+2C Z,ZK L 4 18102
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       4    


  4. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-SI1.2 Softwarové inženýrství I 2P+1C Z,ZK Z,L 5 Kroha P., Mlejnek J. 18102
  PP BI-OSY Operační systémy 2P+1R+1L Z,ZK L 5 Trdlička J. 18104
  PP BI-PSI Počítačové sítě 2P+1R+1C Z,ZK Z,L 5 Fesl J. 18104
  PP BI-BEZ Bezpečnost 2P+2C Z,ZK L 6 Buček J., Lórencz R. 18106
  PZ BI-PGR.1 Počítačová grafika 2P+2C Z,ZK L 5 Felkel P. 18102
  PZ BI-TUR Tvorba uživatelského rozhraní 2P+2C Z,ZK L 4 Schmidt J. 18103


  5. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-BPR Bakalářský projekt Z Z,L 2 18000
  PP BI-PST Pravděpodobnost a statistika 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 Novák P. 18105
  PZ BI-PGA Programování grafických aplikací 2P+2C Z,ZK Z 5 Chludil J., Richtr R. 18102
  PZ BI-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2 2C KZ Z 4 18102
  PE BI-EMP Ekonomické a manažerské principy 2P+2C KZ Z,L 4 Buchtela D. 18102
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       8    


  6. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-BAP Bakalářská práce Z L,Z 14 18000
  PP BI-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika 2P+2C KZ Z,L 4 Guth O., Vynikarová D. 18102
  VE   Povinně volitelné ekonomicko manažerské předměty bc. programu Informatika, ver. 2015       4    
  PJ   Zkouška z angličtiny interní       2    
  VH   Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, verze 2015       2    
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       6    

  Předmět EMP je ekvivalentní staršímu předmětu EPD. Platí obousměrná zastupitelnost. Oba předměty lze zapsat dohromady nejvýše dvakrát.


  Stránka vytvořena 25. 2. 2021, semestry: L/2019-20, Z/2020-1, Z/2019-20, L/2020-1, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška