Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Standardní doba studia je u bakalářského programu rozložena do šesti semestrů, u magisterského do čtyř. Chce-li student úspěšně zakončit studium ve standardní době, musí si v každém semestru zapsat předměty studijního plánu přibližně za 30 kreditů, a to především povinné a povinně volitelné předměty. Také by měl dbát na rovnoměrné rozložení zátěže. Z těchto důvodů garant oboru sestavuje pro každý studijní plán svého oboru doporučený průchod studijním plánem. Radí tím studentovi svého oboru, kdy si zapsat který předmět. Do jednotlivých semestrů doporučeného průchodu garant vkládá:
 • konkrétní předměty, které student musí někdy během studia absolvovat,
 • odkazy na skupiny předmětů, ze kterých si student má vybrat předměty za alespoň zadaný minimální počet kreditů.
 • Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.

  bakalářský program - Počítačové inženýrství

  Studijní plán: Bc.obor Počítačové inženýrství, verze 2015, 2016, 2017 a 2018
  Doporučený průchod: Bakalářský obor Počítačové inženýrství, verze 2015 a 2016

  1. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 2+2+2 Z,ZK Z 6 Balík M., Vogel J. 18101
  PP BI-PAI Právo a informatika 2+0 ZK Z 3 Krausová A., Kučera Z., Matějka M., Myška M. 18102
  PP BI-CAO Číslicové a analogové obvody 2+2 Z,ZK Z 5 Kyncl J., Novotný M. 18103
  PP BI-PS1 Programování v shellu 1 2+2 KZ Z 5 Muzikář Z., Trdlička J. 18104
  PP BI-MLO Matematická logika 2+1 Z,ZK Z 5 Starý J., Trlifajová K. 18105
  PP BI-ZMA Základy matematické analýzy 3+2 Z,ZK Z 6 Kalvoda T., Petr I., Vašata D. 18105
  PT   Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika, verze 2015       0    


  2. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-PA2 Programování a algoritmizace 2 2+3 Z,ZK L 7 Vagner L., Vogel J. 18101
  PP BI-DBS Databázové systémy 2+2+1 Z,ZK Z,L 6 Hunka J. 18102
  PP BI-SAP Struktura a architektura počítačů 2+3 Z,ZK L 6 Kubátová H. 18103
  PP BI-LIN Lineární algebra 4+2 Z,ZK L 7 Dombek D., Kleprlík L. 18105
  PT   Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika, verze 2015       0    
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       4    


  3. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-AG1 Algoritmy a grafy 1 2+2 Z,ZK Z 6 Tvrdík P., Valla T. 18101
  PP BI-AAG Automaty a gramatiky 2+2 Z,ZK Z 6 Holub J., Janoušek J. 18101
  PP BI-ZDM Základy diskrétní matematiky 2+2 Z,ZK Z 5 Dombek D., Kolář J. 18105
  PO BI-JPO Jednotky počítače 2+2 Z,ZK Z 5 Pluháček A. 18103
  PO BI-APS.1 Architektury počítačových systémů 2+2 Z,ZK Z 5 Lórencz R., Štepanovský M. 18104
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       3    


  4. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-BEZ Bezpečnost 2+2 Z,ZK L 6 Buček J., Lórencz R. 18104
  PP BI-OSY Operační systémy 2+2 Z,ZK L 5 Trdlička J. 18104
  PP BI-PSI Počítačové sítě 2+2 Z,ZK L 5 Smotlacha V. 18104
  PO BI-VES Vestavné systémy 2+2 Z,ZK L 5 Skrbek M. 18103
  PE BI-EMP Ekonomické a manažerské principy 2+2 KZ Z,L 4 Buchtela D. 18102
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       5    


  5. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-BPR Bakalářský projekt 0+0 Z Z,L 2 18102
  PP BI-SI1.2 Softwarové inženýrství I 2+1 Z,ZK Z,L 5 Mlejnek J. 18102
  PP BI-PST Pravděpodobnost a statistika 2+2 Z,ZK Z 5 Novák P. 18105
  PO BI-PNO Praktika v návrhu číslicových obvodů 2+2 KZ Z 5 Novotný M. 18103
  PO BI-SRC Systémy reálného času 2+2 KZ Z 4 Kubátová H. 18103
  PO BI-ZRS Základy řízení systému 2+2 Z,ZK Z 4 Hyniová K. 18103
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       5    


  6. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-BAP Bakalářská práce 0+0 Z L,Z 14 18000
  PP BI-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika 2+2 KZ Z,L 4 Guth O., Vynikarová D. 18102
  PJ   Zkouška z angličtiny interní       2    
  VE   Povinně volitelné ekonomicko manažerské předměty bc. programu Informatika, ver. 2015       4    
  VH   Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, verze 2015       2    
  V   Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017       4    

  Studenti, kteří opakují studium a mají uznaný předmět ADS, mohou požádat proděkana o uznání zápočtu z předmětu SSB.# Předmět EMP je ekvivalentní staršímu předmětu EPD. Platí obousměrná zastupitelnost. Oba předměty lze zapsat dohromady nejvýše dvakrát.#


  Stránka vytvořena 20. 6. 2018, semestry: L/2017-8, L/2016-7, Z/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška