Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Standardní doba studia je u bakalářského programu rozložena do šesti semestrů, u magisterského do čtyř. Chce-li student úspěšně zakončit studium ve standardní době, musí si v každém semestru zapsat předměty studijního plánu přibližně za 30 kreditů, a to především povinné a povinně volitelné předměty. Také by měl dbát na rovnoměrné rozložení zátěže. Z těchto důvodů garant oboru sestavuje pro každý studijní plán svého oboru doporučený průchod studijním plánem. Radí tím studentovi svého oboru, kdy si zapsat který předmět. Do jednotlivých semestrů doporučeného průchodu garant vkládá:
 • konkrétní předměty, které student musí někdy během studia absolvovat,
 • odkazy na skupiny předmětů, ze kterých si student má vybrat předměty za alespoň zadaný minimální počet kreditů.
 • Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.

  bakalářský program - Nespecifikovaný obor studia - Unspecified Branch of Study

  Studijní plán: Společný plán pro období před přiřazením k oboru, verze pro ty, kteří nastoupili v roce 2010 a 2011
  Doporučený průchod: Plán pro období před přiřazením k oboru - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2010

  1. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BIK-PA1 Programování a algoritmizace 1 20+6 Z,ZK Z 6 Vogel J. 18101
  PP BIK-PAI Právo a informatika 13+0 ZK Z 3 Kučera Z. 18102
  PP BIK-CAO Číslicové a analogové obvody 13+4 Z,ZK Z 5 Hyniová K. 18103
  PP BIK-UOS Úvod do operačních systémů 13+4 KZ Z 5 18104
  PP BIK-MLO Matematická logika 13+4 Z,ZK Z 5 Klouda K. 18105
  PP BIK-ZMA Základy matematické analýzy 20+4 Z,ZK Z 6 Petr I. 18105


  2. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BIK-PA2 Programování a algoritmizace 2 13+4 Z,ZK L 7 18101
  PP BIK-TED Tvorba elektronické dokumentace 13+4 KZ L 5 18101
  PP BIK-SAP Struktura a architektura počítačů 13+4 Z,ZK L 6 18103
  PP BIK-OSY Operační systémy 13+4 Z,ZK L 5 18104
  PP BIK-LIN Lineární algebra 26+4 Z,ZK L 7 18105


  3. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BIK-AAG Automaty a gramatiky 13+6 Z,ZK Z 6 Guth O. 18101
  PP BIK-DBS Databázové systémy 13+8 Z,ZK L 6 18102
  PP BIK-ZDM Základy diskrétní matematiky 13+4 Z,ZK Z 5 Pernecká E. 18105
  VO   Povinné předměty všech bakalářských oborů programu Informatika, kombinovaná forma studia       10    
  V   Volitelné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma       3    


  4. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BIK-PSI Počítačové sítě 13+4 Z,ZK L 5 18104
  PP BIK-PST Pravděpodobnost a statistika 13+4 Z,ZK Z 5 Vašata D. 18105
  VO   Povinné předměty všech bakalářských oborů programu Informatika, kombinovaná forma studia       10    
  PJ   Zkouška z angličtiny interní       2    
  V   Volitelné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma       8    


  5. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BIK-PPR Projekt, prezentace a rétorika 13+2 KZ Z 5 18102
  PP BIK-BEZ Bezpečnost 13+4 Z,ZK L 6 18104
  VO   Povinné předměty všech bakalářských oborů programu Informatika, kombinovaná forma studia       11    
  VE   Povinně volitelné předměty ekonomické bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma forma       4    
  V   Volitelné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma       4    


  6. semestr
  Role Kód předmětu Název předmětu Rozsah výuky Zakončení Semestr ECTS kredit Vyučující Kat.
  PP BI-BAP Bakalářská práce 0+0 Z L,Z 14 Janoušek J., Klouda K., Kubátová H., Lórencz R., Součková M., Valenta M., Zahradnický T. 18000
  PP   Ekonomika podnikání       4    
  VO   Povinné předměty všech bakalářských oborů programu Informatika, kombinovaná forma studia       4    
  VH   Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia       2    
  V   Volitelné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma       6    


  Stránka vytvořena 19. 10. 2017, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2016-7, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška