Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Fakulta informačních technologií | katedra aplikované matematiky | katedra informační bezpečnosti | katedra číslicového návrhu | katedra počítačových systémů | katedra softwarového inženýrství | katedra teoretické informatikyi
18000 | 18101 | 18102 | 18103 | 18104 | 18105 | 18106
Předmět studijního plánu je základní jednotka výuky, jejímž prostřednictvím si student osvojí ucelenou část souboru znalostí a dovedností, potřebnou pro zvládnutí studijního oboru. Za věcný obsah předmětu zodpovídá garant předmětu. Časovou náročnost předmětu zhruba vyjadřuje atribut předmětu rozsah kontaktní výuky. Například rozsah = 2+2  značí, že předmět bude mít týdně dvě hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení týdně. Na závěr semestru musí vyučující provést vyhodnocení, nakolik si ten který student osvojil poznatky a dovednosti, kterých měl během výuky nabýt. Jakým způsobem toto hodnocení vyučující provedou určuje atribut způsob zakončení. U předmětu lze definovat, že předmět je zakončen pouze zápočtem(Z), klasifikovaným zápočtem(KZ), pouze zkouškou(ZK), nebo zápočtem a zkouškou(Z,ZK). Náročnost úspěšného absolvování předmětu je vyjádřena ECTS kreditními body. Výuka předmětu probíhá během semestru. Opakovaně se předmět vyučuje vždy v zimním(Z), nebo v letním(L) semestru každého akademického roku. Výjimečně může předmět být nabízen studentům v obou semestrech(Z,L). Za organizační zajištění výuky zodpovídá přiřazená katedra, která zejména vytvoří časový rozvrh předmětu a zajistí pro předmět vyučující. Někteří přednáší a zkouší, jiní vedou cvičení a udělují zápočty.

Předměty


18000 Fakulta informačních technologií
Kód
Předmětu
Název
předmětu
Rozsah kont.
výuky
Zp. za-
končení
Zim/Let
semestr
ECTS
kredity
Garant Vyuču-
jící
BIE-BPR Bachelor Project Z Z 2
BIE-BAP Bachelor Thesis Z L,Z 14 Muzikář Z.
BI-BAP Bakalářská práce Z L,Z 14 Muzikář Z.
BI-BPR Bakalářský projekt Z Z,L 2
BIK-BPR Bakalářský projekt Z Z 2 Muzikář Z.
MIE-DIP Diploma Project Z Z,L 23 Muzikář Z.
FI-HPZ Humanitní předmět z výjezdu v zahraničí 0+0 Z Z,L 3
MI-DIP Magisterská práce Z L,Z 23
NI-DIP Magisterská práce Z L,Z 30
MI-MPR Magisterský projekt Z Z,L 7
NI-MPR Magisterský projekt Z Z 7
MIE-MPR Master Project Z Z 7
NIE-VPR Research Project Z Z,L 5
NI-VPR Výzkumný projekt Z Z,L 5


18101 katedra teoretické informatiky
Kód
Předmětu
Název
předmětu
Rozsah kont.
výuky
Zp. za-
končení
Zim/Let
semestr
ECTS
kredity
Garant Vyuču-
jící
BIE-AG1 Algorithms and Graphs 1 2P+2C Z,ZK Z 6 Tvrdík P. Scholtzová J., Tvrdík P.
BIE-AG2 Algorithms and Graphs 2 2P+2C Z,ZK L 5 Scholtzová J. Scholtzová J.
BI-AG1 Algoritmy a grafy 1 2P+2C Z,ZK Z 6 Tvrdík P. Knop D., Tvrdík P., Valla T.
BIK-AG1 Algoritmy a grafy 1 14KP+4KC Z,ZK Z 6 Chludil J. Chludil J.
BI-AG2 Algoritmy a grafy 2 2P+2C Z,ZK L 5 Suchý O. Suchý O.
NI-ATH Algoritnická teorie her 2P+2C Z,ZK L 4 Valla T. Valla T.
BIE-AAG Automata and Grammars 2P+2C Z,ZK Z 6 Holub J. Holub J., Trávníček J.
BI-AAG Automaty a gramatiky 2P+2C Z,ZK Z 6 Holub J. Holub J., Janoušek J.
BIK-AAG Automaty a gramatiky 13KP+4KC Z,ZK Z 6 Šestáková E., Guth O.
MI-AVY Automaty ve vyhledávání v textech 2P+1C Z,ZK L 4 Guth O. Žďárek J., Šestáková E., Guth O., Pecka T., Plachý Š., Polách R., Trávníček J.
MIE-LCF Compiling system LLVM Z,ZK Z 4
MIE-KOD.16 Data Compression 2P+1C Z,ZK L 5 Holub J. Holub J.
MI-PAM Efektivni předzpracování a parametrizované algoritmy 2P+1C Z,ZK L 4 Suchý O. Suchý O.
NI-PAM Efektivni předzpracování a parametrizované algoritmy 2P+1C Z,ZK L 4 Suchý O. Suchý O.
BIK-EFA Efektivní algoritmy 13KP+4KC Z,ZK Z 5
BIK-EIA Efektivní implementace algoritmů 13KP+4KC Z,ZK Z 5
BI-EP1 Efektivní programování 1 2P+2C Z Z 4 Kačer M. Kačer M.
BI-EP2 Efektivní programování 2 2P+2C KZ L 4 Kačer M. Kačer M.
MI-EVY Efektivní vyhledávání v textech 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-EVY.16 Efektivní vyhledávání v textech 2P+1C Z,ZK Z 5 Holub J. Holub J., Polách R.
NI-EVY Efektivní vyhledávání v textech 2P+1C Z,ZK Z 5 Holub J. Holub J.
BIE-EFA Efficient Algorithms 2P+2C Z,ZK Z 5
MI-FLP Funkcionální a logické programování 2P+1C Z,ZK L 4 Janoušek J. Janoušek J., Máj P., Sliacký J.
MI-GEN Generování kódu 2P+1C Z,ZK L 4 Janoušek J. Janoušek J.
NI-GEN Generování kódu 2P+1C Z,ZK L 5 Janoušek J. Janoušek J.
BIK-GRA Grafové algoritmy a základy teorie složitosti 13KP+4KC Z,ZK L 5
MI-GAK Grafy a kombinatorika 2P+2C Z,ZK L 5 Starosta Š. Starosta Š., Valla T.
NI-GAK Grafy a kombinatorika 2P+2C Z,ZK L 5 Starosta Š. Starosta Š., Valla T.
BIE-GRA Graph Algorithms and Complexity Theory 2P+2C Z,ZK L 5
MI-ATH Kombinatorická teorie her 2P+2C Z,ZK L 4 Valla T. Knop D., Valla T.
NI-KTH Kombinatorická teorie her 2P+1C Z,ZK L 4 Valla T. Valla T.
MI-KOD Komprese dat 2P+1C Z,ZK L 4
MI-KOD.16 Komprese dat 2P+1C Z,ZK L 5 Holub J. Holub J.
NI-KOD Komprese dat 2P+1C Z,ZK L 5 Holub J. Holub J.
MI-LOM Lineární optimalizace a metody 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-LOM.16 Lineární optimalizace a metody 2P+1C Z,ZK Z 5 Černý M. Černý M., Rada M.
NI-LOM Lineární optimalizace a metody 2P+1C Z,ZK Z 5 Černý M. Černý M., Rada M.
NI-MPJ Modelování programovacích jazyků 2P+1C Z,ZK Z 5 Holub J. Holub J.
MI-NON Nelineární optimalizace a numerické metody 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-NON.16 Nelineární optimalizace a numerické metody 2P+1C Z,ZK Z 5 Kruis J. Kruis J.
NI-NON Nelineární optimalizace a numerické metody 2P+1C Z,ZK Z 5 Kruis J. Kruis J.
BI-OOP Object-Oriented Programming 2P+2C Z,ZK Z 4 Křikava F. Ducasse S., Křikava F., Máj P.
BIE-OOP Object-Oriented Programming 2P+2C Z,ZK Z 4 Křikava F. Ducasse S., Křikava F., Máj P.
BIK-OOP Objektově orientované programování 14KP+4KC Z,ZK Z 4 Křikava F. Křikava F.
NI-OSY Operační systémy a systémové programování 2P+1C Z,ZK Z 5 Křikava F. Křikava F.
MIE-ROZ.16 Pattern Recognition 2P+1C Z,ZK Z 5
MI-LCF Překladačový systém LLVM Z,ZK Z 4
MI-PAL Pokročilá algoritmizace 2P+1C Z,ZK L 4 Kučera L. Kučera L.
BIE-PA1 Programming and Algorithmics 1 2P+2R+2C Z,ZK Z 6 Vagner L. Trávníček J., Vagner L.
BIE-PA2 Programming and Algorithmics 2 2P+1R+1C Z,ZK L 7 Vagner L. Trávníček J.
BIE-PJP Programming Languages and Compilers 2P+1C Z,ZK L 5 Janoušek J. Polách R.
BIE-PPA Programming Paradigms 2P+2C Z,ZK Z 5 Janoušek J., Máj P. Janoušek J., Máj P.
BI-PJP Programovací jazyky a překladače 2P+1C Z,ZK L 5 Janoušek J. Janoušek J.
BIK-PJP Programovací jazyky a překladače 13KP+2KC Z,ZK L 5
BI-PPA Programovací paradigmata 2P+2C Z,ZK Z 5 Janoušek J. Janoušek J.
BIK-PPA Programovací paradigmata 14KP+4KC Z,ZK Z 5 Janoušek J. Janoušek J.
BI-ACM Programovací praktika 1 4C KZ L 5 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
BI-ACM2 Programovací praktika 2 4C KZ Z 5 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
BI-ACM3 Programovací praktika 3 4C KZ L 5 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
BI-ACM4 Programovací praktika 4 4C KZ Z 5 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 2P+2R+2C Z,ZK Z 6 Vagner L. Balík M., Vogel J.
BIK-PA1 Programování a algoritmizace 1 20KP+6KC Z,ZK Z 6 Vogel J. Vogel J.
BI-PA2 Programování a algoritmizace 2 2P+1R+2C Z,ZK L 7 Vagner L. Vagner L., Vogel J.
BIK-PA2 Programování a algoritmizace 2 13KP+4KC Z,ZK L 7 Vagner L. Cvacho O., Vogel J.
BI-PMA Programování v Mathematica 2P+2C Z,ZK Z 4 Buk Z. Buk Z.
MI-ROZ Rozpoznávaní 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-ROZ.16 Rozpoznávaní 2P+1C Z,ZK Z 5 Haindl M. Haindl M.
NI-ROZ Rozpoznávaní 2P+1C Z,ZK Z 5 Haindl M. Haindl M.
MI-RUN Runtime systémy 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-RUN.16 Runtime systémy 2P+1C Z,ZK Z 5 Podlešák J. Máj P., Podlešák J.
NI-RUN Runtime systémy 2P+1C Z,ZK L 5 Podlešák J. Máj P., Podlešák J.
MI-SYP Syntaktická analýza a překladače 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-SYP.16 Syntaktická analýza a překladače 2P+1C Z,ZK Z 5 Janoušek J., Melichar B. Janoušek J., Melichar B.
NI-SYP Syntaktická analýza a překladače 2P+1C Z,ZK Z 5 Janoušek J. Janoušek J.
BI-TS3 Teoretický seminář III 2C Z Z 4 Suchý O., Valla T.
BI-TS2 Teoretický seminář II 2C Z L 4 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
BI-TS4 Teoretický seminář IV 2C Z L 4 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
BI-TS1 Teoretický seminář I 2C Z Z 4 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
MI-TS3 Teoretický seminář magisterský III 2C Z Z 4 Suchý O., Valla T.
NI-TS3 Teoretický seminář magisterský III 2C Z Z 4 Valla T.
MI-TS2 Teoretický seminář magisterský II 2C Z L 4 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
NI-TS2 Teoretický seminář magisterský II 2C Z L 4 Valla T. Suchý O., Valla T.
MI-TS4 Teoretický seminář magisterský IV 2C Z L 4 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
NI-TS4 Teoretický seminář magisterský IV 2C Z L 4 Valla T.
MI-TS1 Teoretický seminář magisterský I 2C Z Z 4 Suchý O., Valla T. Suchý O., Valla T.
NI-TS1 Teoretický seminář magisterský I 2C Z Z 4 Valla T.
MI-CPX Teorie složitosti 3P+1C Z,ZK Z 5 Kučera L. Kučera L., Suchý O.
NI-CPX Teorie složitosti 3P+1C Z,ZK Z 5 Suchý O. Knopp D., Suchý O.
BI-TEX Typografie a TeX 2P+1C Z,ZK L 4 Olšák P. Olšák P.
NI-APR Vybrané metody analýzy programů 2P+1C Z,ZK L 5 Křikava F. Křikava F.


18102 katedra softwarového inženýrství
Kód
Předmětu
Název
předmětu
Rozsah kont.
výuky
Zp. za-
končení
Zim/Let
semestr
ECTS
kredity
Garant Vyuču-
jící
BIK-AWD Administrace webového a DB serveru 13KP+4KC Z,ZK L 4
MIE-PDB.16 Advanced Database Systems 2P+1C Z,ZK Z 5 Valenta M. Svoboda M.
MIE-PIS.16 Advanced Information Systems 2P+1C Z,ZK L 5 Kroha P. Kroha P., Špaček P.
BI-A2L Anglický jazyk pro IT 2C Z L 2 Valentová K.
BI-A0Z Anglický jazyk 0-1 2C Z Z 0 Valentová K.
BI-A0L Anglický jazyk 0-2 2C Z L 0 Valentová K.
BI-A1Z Anglický jazyk 1-1 2C Z Z 0 Valentová K.
BI-A1L Anglický jazyk 1-2 2C Z L 0 Valentová K.
BI-A2Z Anglický jazyk 2-1 2C Z Z 0 Valentová K.
BI-AZKE Angličtina, externí zkouška ZK L 2
BI-APJ Aplikační Programování v Javě 2P+1R+1C Z,ZK Z 4 Daněček J. Daněček J.
MI-AFP Aplikované funkcionální programování 2P+1C KZ L 5 Pergl R. Pergl R., Slifka J., Suchánek M.
NI-AFP Aplikované funkcionální programování 2P+1C KZ L 5 Pergl R. Pergl R., Slifka J., Suchánek M.
MIE-ADP.16 Architecture and Design Patterns 2P+1C Z,ZK Z 5 Špaček P. Špaček P.
MI-ADP.16 Architektonické a návrhové vzory 2P+1C Z,ZK Z 5 Špaček P. Špaček P.
NI-ADP Architektonické a návrhové vzory 2P+1C Z,ZK Z 5 Křikava F. Křikava F.
NI-AM1 Architektura middleware 1 2P+1C Z,ZK Z 5 Vitvar T. Vitvar T.
NI-AM2 Architektura middleware 2 2P+1C Z,ZK L 5 Vitvar T. Vitvar T.
MI-APH Architektura pocitacovych her 2P+1C Z,ZK Z 4 Vesecký A. Vesecký A.
NI-APH Architektura počítačových her 2P+1C Z,ZK Z 4 Vesecký A. Vesecký A.
BI-ATS Automatizované testování software 0+3 Z,ZK L 4
BI-BLE Blender 2P+2C Z,ZK L 4 Bařinka L. Bařinka L.
BIE-KOM Conceptual Modelling 2P+2C Z,ZK Z 5 Pergl R. Pergl R.
BIE-CZ0 Czech Language for Foreigners 4C KZ Z,L 2 Maulová H. Maulová H.
BI-DAN Daně pro neekonomy 2P+2C Z,ZK Z 4 Finardi S. Finardi S., Kábelová L.
BIE-DBS Database Systems 3L Z,ZK Z,L 6 Pavlíček J. Pavlíček J., Trofimova Y.
MI-DSP Databázové systémy v praxi 2P+1C Z,ZK L 4 Zýka O. Zýka O.
BI-DBS Databázové systémy 2P+2R+1L Z,ZK Z,L 6 Valenta M. Hunka J.
BIK-DBS Databázové systémy 13KP+8KC Z,ZK L 6 Valenta M. Halaška I., Hunka J., Valenta M.
BI-BIG DB technologie pro Big Data 2P+2C KZ Z 4 Gattermayer J. Červenková B., Gattermayer J.
BIE-BIG DB Technologies for Big Data 2P+2C KZ Z 4 Gattermayer J. Gattermayer J.
MI-DZO Digitální zpracování obrazu 2P+1C Z,ZK L 4 Sýkora D. Sýkora D.
NI-DZO Digitální zpracování obrazu 2P+1C Z,ZK L 4 Sýkora D. Sýkora D.
BIE-DPR Documentation, Presentation, Rhetorics KZ L 4 Vynikarová D. Vynikarová D.
BI-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika 2P+2C KZ Z,L 4 Vynikarová D. Vynikarová D.
BIK-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika KZ L 4 Vynikarová D. Guth O., Vynikarová D.
MI-DDW Dolování dat z webu 2P+1C Z,ZK L 4
MI-DDW.16 Dolování dat z webu 2P+1C Z,ZK L 5 Dojčinovski M., Kuchař J. Dojčinovski M., Kuchař J.
NI-DDW Dolování dat z webu 2P+1C Z,ZK L 5 Kuchař J. Kuchař J.
BIE-EMP Economic and management principles 2P+2C KZ Z,L 4 Evan T. Evan T.
BIE-EPR Economic project Z L 1
BI-EMP Ekonomické a manažerské principy 2P+2C KZ Z,L 4 Buchtela D. Buchtela D.
BIK-EMP Ekonomické a manažerské principy 14KP+4KC KZ L 4 Buchtela D. Buchtela D.
FI-VEZ Ekonomicko manažerský předmět z výjezdu v zahraničí 0+0 Z Z,L 4
BI-EJA Enterprise java 2P+2C Z,ZK L 4 Daněček J. Daněček J.
BIK-EJA Enterprise java 13KP+4KC KZ Z 4 Daněček J. Daněček J.
FI-FIL Filosofie 2P ZK Z,L 2 Zamarovský P. Zamarovský P.
BIE-FTR.1 Financial Markets 2P+2C Z,ZK L 5 Vozárová P. Vozárová P.
BI-FMU Finanční a manažerské účetnictví 2P+2C Z,ZK Z 5 Buchtela D. Buchtela D.
BI-FTR Finanční trhy 2P+2C Z,ZK Z,L 4
BI-FTR.1 Finanční trhy 2P+2C Z,ZK L 5 Vozárová P. Vozárová P.
MIE-FME.16 Formal Methods and Specifications 2P+1C Z,ZK L 5 Ratschan S. Ratschan S.
MI-FME Formální metody a specifikace 2P+1C Z,ZK L 4
MI-FME.16 Formální metody a specifikace 2P+1C Z,ZK L 5 Ratschan S. Ratschan S.
NI-FME Formální metody a specifikace 2P+1C Z,ZK L 5 Ratschan S. Ratschan S.
BIE-MIK Fundamentals of Microeconomics 2P+2C Z,ZK Z 4 Vozárová P. Vozárová P.
FI-HTE Historie techniky a ekonomiky 2+0 ZK Z,L 2 Efmertová M. Efmertová M.
BIE-EHD Introduction to European Economic History 2P+1C Z,ZK L 3 Evan T. Evan T.
MI-SAS IT v době SaaS 2+2 Z,ZK Z 4
MI-MBI.16 Řízení podnikové informatiky 3P+1C Z,ZK L 5 Buchtela D. Buchtela D., Pavlíčková P.
BIE-TJV Java Technology 2P+2C Z,ZK Z 4 Guth O. Guth O.
BI-PCS Jazyk C# - přístup k datům 0P+3C KZ L 4
BI-CS2 Jazyk C# - přístup k datům 0P+3C KZ Z 4 Štěpán P.
BI-CS3 Jazyk C# - tvorba webových aplikací 3C KZ Z 4 Štěpán P.
BIK-SQL.1 Jazyk SQL, pokročilý 13KP+4KC KZ L 4 Valenta M. Halaška I., Valenta M.
BI-SQL.1 Jazyk SQL, pokročilý 3C KZ L 4 Valenta M. Halaška I., Valenta M.
BI-KOM Konceptuální modelování 2P+2C Z,ZK Z 5 Pergl R. Pergl R.
BIK-KOM Konceptuální modelování 14KP+4KC Z,ZK Z 5 Pergl R. Ryant I.
BIE-PAI Law and Informatics 2P ZK Z 3 Kučera Z. Krausová A., Kučera Z., Matějka M., Myška M.
NI-CAP Člověk v antropologických perspektivách 2P ZK Z 2 Libánská A. Šenovský J., Houdek T., Libánská A.
BIK-MEK Makroekonomické souvislosti domácí a světové ekonomiky 13KP+2KC KZ L 4 Straka I. Straka I.
BI-MEK Makroekonomické souvislosti domácí a světové ekonomiky 2P+2C Z,ZK Z 4 Straka I. Straka I.
MI-MPX Manažerská praxe Z Z,L 4 Buchtela D.
NI-MPX Manažerská praxe Z Z,L 4 Buchtela D.
FI-MPL Manažerská psychologie 2+0 ZK Z,L 2 Fiala J. Fiala J.
NI-MPL Manažerská psychologie 2+0 ZK Z,L 2 Fiala J. Fiala J.
MI-MEP.16 Modelování ekonomických procesů 2P+1C Z,ZK Z 5 Pergl R. Pergl R., Skotnica M.
NI-MEP Modelování podnikových procesů 2P+1C Z,ZK Z 5 Pergl R. Pergl R.
NI-MOP Moderní objektové programování ve Pharo 3C KZ Z 4 Blizničenko J. Blizničenko J.
MI-MPC Moderní programování v C++ 2P+1C Z,ZK Z 5 Langr D. Langr D.
BI-MGA Multimediální a grafické aplikace 2P+2C Z,ZK Z 5 Buriánek J. Buriánek J.
BIK-MGA Multimediální a grafické aplikace 13KP+4KC Z,ZK Z 5 Bařinka L. Bařinka L.
BI-MMP Multimediální týmový projekt 3C KZ L 4 Čechová Z.
MI-NUR Návrh uživatelského rozhraní 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-NUR.16 Návrh uživatelského rozhraní 2P+1C Z,ZK Z 5 Pavlíček J. Pavlíček J.
NI-NUR Návrh uživatelského rozhraní 2P+1C Z,ZK Z 5 Pavlíček J. Pavlíček J.
MI-NSS Normalized Software Systems 2+0 ZK L 3
MI-NSS.16 Normalized Software Systems 2P ZK L 5 Verelst J. Pergl R., Verelst J.
NI-NSS Normalized Software Systems 2P ZK L 5 Pergl R. Pergl R., Verelst J.
BIK-OMO Objektové modelování 13KP+4KC Z,ZK Z 5
MI-AIT Případové studie aplikace a řízení IT 2P ZK Z 2
NI-BUI Podniková informatika 2P+2C Z,ZK L 5 Pavlíčková P. Pavlíčková P.
MI-LIF Podnikové portály 2+2 Z,ZK Z 4
BIK-PWT Podnikové webové technologie 2+2 Z,ZK L 5
MI-CIO Podpora IT byznysu a role CIO 3+0 ZK Z 3
NI-PG1 Počítačová grafika 1 2P+1C ZK L 4 Richtr R. Richtr R.
BIK-PGR Počítačová grafika 13KP+4KC Z,ZK Z 6
BI-PGR.1 Počítačová grafika 2P+2C Z,ZK L 5 Felkel P. Felkel P.
MI-PVR Pokročilá virtuální realita 2P+1C KZ Z 4 Pauš P. Pauš P.
NI-PVR Pokročilá virtuální realita 2P+1C KZ Z 4 Pauš P. Pauš P.
NI-PAS Pokročilé aspekty podnikání 2P+1C Z,ZK Z 4 Kučera Z. Buchtela D., Kučera Z.
MI-PDB Pokročilé databázové systémy 2P+1C Z,ZK L 4
MI-PDB.16 Pokročilé databázové systémy 2P+1C Z,ZK Z 5 Valenta M. Valenta M.
NI-PDB Pokročilé databázové systémy 2P+1C Z,ZK Z 5 Valenta M. Valenta M.
MI-PIS.16 Pokročilé informační systémy 2P+1C Z,ZK L 5 Špaček P. Krátký T., Kroha P.
NI-PIS Pokročilé informační systémy 2P+1C Z,ZK L 5 Krátký T. Krátký T.
MI-IOS Pokročilé techniky v iOS aplikacích 2P+2C KZ L 4 Půlpitel M. Půlpitel M., Veselý D.
NI-IOS Pokročilé techniky v iOS aplikacích 2P+2C KZ L 4 Půlpitel M. Půlpitel M., Veselý D.
MI-DNP Pokročilý .NET 2P+1C Z,ZK Z 4 Dvořák O. Dvořák O., Šenkýř D., Skotnica M.
NI-DNP Pokročilý .NET 2P+1C Z,ZK Z 4 Dvořák O. Dvořák O., Šenkýř D., Skotnica M.
MI-PYT Pokročilý Python 3C KZ Z 4 Hrončok M.
NI-PYT Pokročilý Python 3C KZ Z 4 Hrončok M. Hrončok M.
BI-PAI Právo a informatika 2P ZK Z 3 Kučera Z. Krausová A., Kučera Z., Matějka M., Myška M.
BIK-PAI Právo a informatika 13KP ZK Z 3 Kučera Z. Kučera Z.
BI-PRP Právo a podnikání 2P+1R Z,ZK L 4 Kučera Z. Kučera Z.
BIK-PRP Právo a podnikání 13KP+4KC Z,ZK L 4
BIE-PHP.1 Programing in PHP 3C KZ Z 4
BIE-PJV Programming in Java 2P+2C Z,ZK Z 4 Daněček J. Daněček J.
BI-PGA Programování grafických aplikací 2P+2C Z,ZK Z 5 Richtr R. Chludil J., Richtr R.
BI-AND Programování pro operační systém Android 2P+2C Z,ZK L 4 Havryluk M. Havryluk M.
BI-CS1 Programování v C# 0P+3C KZ L,Z 4 Štěpán P.
BI-PJV Programování v Javě 2P+2C Z,ZK Z 4 Balík M. Balík M.
BIK-PJV Programování v Javě 13KP+4KC Z,ZK Z 4 Blizničenko J. Blizničenko J.
BI-PJS Programování v jazyku Javascript 0P+3C KZ L 4
BI-PJS.1 Programování v jazyku Javascript 3C KZ L 4 Jirkovský V.
BI-KOT Programování v jazyku Kotlin 2P+2C Z,ZK L 4 Daněček J. Daněček J.
MI-PSL Programování v jazyku Scala 2P+1C Z,ZK L 4 Daněček J. Daněček J.
NI-PSL Programování v jazyku Scala 2P+1C Z,ZK L 4 Daněček J. Daněček J.
BI-PHP.1 Programování v PHP 3C KZ Z 4 Jirkovský V.
BI-PYT Programování v Pythonu 2P+2C Z,ZK L 4 Jůzlová M. Šabata T., Jůzlová M., Kosek T., Nováková P., Švehla J., Znamenáček J.
MI-RUB Programování v Ruby 3C KZ Z 4 Černý C. Černý C.
NI-RUB Programování v Ruby 3C KZ Z 4 Černý C. Černý C.
MI-PCM.16 Projektové a změnové řízení 1P+2C KZ Z,L 3 Pavlíčková P. Pavlíčková P.
BI-PRR Projektové řízení 2P+2C KZ Z 4 Pešek D. Pešek D.
BIE-VWM Searching Web and Multimedia Databases 2P+1C Z,ZK L 5
NI-SWE Semantický web a znalostní grafy 2P+1C Z,ZK Z 5 Dojčinovski M. Dojčinovski M.
MI-SWE Semantický web 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-SWE.16 Semantický web 2P+1C Z,ZK Z 5 Klímek J. Klímek J.
BIE-SI1.2 Software Engineering I 2P+1C Z,ZK Z,L 5 Rybola Z. Rybola Z.
BIE-SI2.3 Software Engineering 2 2P Z,ZK Z 3 Kroha P. Špaček P.
BI-SI1.2 Softwarové inženýrství I 2P+1C Z,ZK Z,L 5 Mlejnek J. Mlejnek J.
BIK-SI1.2 Softwarové inženýrství I 13KP+4KC Z,ZK Z,L 5 Mlejnek J. Mlejnek J.
BIK-SI2.2 Softwarové inženýrství 2 13KP ZK Z 5
BI-SI2.3 Softwarové inženýrství 2 2P Z,ZK Z 3 Hlavatý M. Hlavatý M.
BIK-SI2.3 Softwarové inženýrství 2 14KP Z,ZK Z 3 Mlejnek J. Mlejnek J.
BI-SP1 Softwarový týmový projekt 1 2C KZ L 4 Mlejnek J.
BIK-SP1 Softwarový týmový projekt 1 8KC KZ L 4 Mlejnek J.
BI-SP1.1 Softwarový týmový projekt 1 2C KZ L 5
BI-SP2 Softwarový týmový projekt 2 2C KZ Z 6
BIK-SP2 Softwarový týmový projekt 2 12KC KZ Z 6
BI-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2 2C KZ Z 4 Mlejnek J.
BIK-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2 12KC KZ Z 4 Mlejnek J.
MI-SMI.16 Strategické řízení informatiky 3P+1C Z,ZK Z 5 Pavlíčková P. Pavlíčková P.
MIE-STR Strategy in the ICT industry on case studies 2P ZK L 2
BI-SEP Světová ekonomika a podnikání I. 2P+2C Z,ZK L 4 Evan T. Evan T.
MI-SEP Světová ekonomika a podníkání II. 2P+1C Z,ZK Z 4 Evan T. Evan T.
NI-SEP Světová ekonomika a podníkání II. 2P+1C Z,ZK Z 4 Evan T. Evan T.
BI-GIT Systém pro správu verzí Git 16P KZ Z,L 2 Pulc P. Obůrka R., Pulc P.
NI-DSS Systémy podpory rozhodování 2P+1C Z,ZK Z 5 Pergl R. Buchtela D., Pavlíčková P., Pergl R.
BIE-SP1 Team Software Project 1 2C KZ Z 4 Rybola Z.
BIE-SP2 Team Software Project 2 KZ Z 6
BIE-SP2.2 Team Software Project 2 KZ Z 4 Rybola Z. Rybola Z.
BI-TJV Technologie Java 2P+2C Z,ZK Z 4 Guth O. Glazar F., Guth O.
BIK-TJV Technologie Java 14KP+4KC Z,ZK Z 4 Guth O. Guth O.
BI-XML Technologie XML 2P+2C Z,ZK L 4 Nič M. Mokrý J., Nič M.
BI-TDA Test-driven architektura 2P+1C KZ Z,L 4
BI-TIS Tvorba informačních systémů 2P+1C Z,ZK Z 5 Náplava P. Náplava P.
BIK-TIS Tvorba informačních systémů 13KP+2KC Z,ZK Z 5
NI-TSW Tvorba softwarových produktů 1P+2C KZ Z 4 Pavlíčková P. Pavlíčková P.
BIK-WT2 Tvorba webových aplikací 13KP+4KC Z,ZK L 5
BI-TWA.1 Tvorba webových aplikací 2P+2C Z,ZK Z 5 Bernhauer D. Bernhauer D.
BIK-FIP Účetnictví a finance podniku 13KP+4KC Z,ZK Z 5
MIE-NUR.16 User Interface Design 2P+1C Z,ZK Z 5 Žikovský P. Žikovský P.
BI-EHD Úvod do evropských hospodářských dějin 2P+1C Z,ZK Z 3 Evan T. Evan T.
FI-KSA Úvod do kulturní a sociální antropologie 2P ZK L,Z 2 Libánská A. Houdek T., Libánská A.
BIK-KSA Úvod do kulturní a sociální antropologie 13KP ZK L 2 Libánská A. Šenovský J., Houdek T., Libánská A.
BI-KSA Úvod do kulturní a sociální antropologie 2P ZK Z,L 2 Libánská A. Šenovský J., Houdek T., Libánská A.
FI-ULI Úvod do lingvistiky pro informatiky 2P ZK L 2 Cvrček V. Cvrček V.
MI-VEM Vědecké myšlení 1P+1C KZ L 2 Klán P. Klán P.
NI-VEM Vědecké myšlení 1P+1C KZ L 2 Klán P. Klán P.
BI-VHS Virtuální herní světy 2P+2C ZK Z 4 Richtr R. Richtr R.
BI-VR1 Virtuální realita I 2P+2C KZ L,Z 4 Klán P. Klán P.
MI-VMW Vyhledávání multimediálního obsahu na webu 2P+1C Z,ZK Z 4
BIK-VWM Vyhledávání na webu a v multimed. DB 13KP+2KC Z,ZK L 5
BI-VWM Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích 2P+1C Z,ZK L 5 Skopal T. Novák J., Skopal T.
MI-VMM.16 Vyhledávání v multimédiích 2P+1C Z,ZK Z 5 Skopal T. Skopal T.
NI-VMM Vyhledávání v multimédiích 2P+1C Z,ZK Z 5 Skopal T. Skopal T.
BIE-TWA.1 Web Application Design 2P+2C Z,ZK Z 5 Klán P. Klán P.
MIE-MDW.16 Web Services and Middleware 2P+1C Z,ZK Z 5 Vitvar T. Dojčinovski M.
MI-W20 Web 2.0 2P+1C Z,ZK L 4
MI-W20.16 Web 2.0 2P+1C Z,ZK L 5 Vitvar T. Vitvar T.
BIK-WT1 Webove technologie I (Web a multimédia) 13KP+2KC Z,ZK Z 5
MI-MDW.16 Webové služby a middleware 2P+1C Z,ZK Z 5 Vitvar T. Vitvar T.
MIE-SEP World Economy and Business 2P+1C Z,ZK Z 4 Evan T. Evan T.
BIE-XML XML Technology 2P+2C Z,ZK Z 4
BI-ZS10 Zahraniční stáž pro bakalářské studium za 10 kreditů Z Z,L 10
BI-ZS20 Zahraniční stáž pro bakalářské studium za 20 kreditů Z Z,L 20
BI-ZS30 Zahraniční stáž pro bakalářské studium za 30 kreditů Z Z,L 30
MI-ZS10 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 10 kreditů Z Z,L 10
NI-ZS10 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 10 kreditů Z Z,L 10
MI-ZS20 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 20 kreditů Z Z,L 20
NI-ZS20 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 20 kreditů Z Z,L 20
MI-ZS30 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 30 kreditů Z Z,L 30
NI-ZS30 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 30 kreditů Z Z,L 30
FI-GNO Základy gnozeologie 2+0 ZK L 2
BI-MIK Základy mikroekonomie 2P+2C Z,ZK Z 4
BI-ZPI Základy procesního inženýrství 1P+2C KZ L 4 Pergl R. Pergl R.
BI-ZNF Základy programování v Nette 2P+1C KZ L 3 Chludil J. Chludil J., Máca J.
BI-IOS Základy vývoje iOS aplikací pro iPhone a iPad 2C KZ Z 4 Půlpitel M. Půlpitel M.
BI-ZWU Základy webu a uživatelská rozhraní 2P+2C Z,ZK L 4 Klímek J. Bařinka L.
BIK-ZWU Základy webu a uživatelská rozhraní 13KP+4KC Z,ZK Z 4
BI-ANG1 Zkouška z angličtiny bez přípravných kurzů Z,ZK L 2 Valentová K. Valentová K.
BI-ANG Zkouška z angličtiny po zápočtu z BI-A2L ZK L 2 Valentová K. Valentová K.
BIE-3DT.1 3D Printing 3C KZ L 4
BI-3DT.1 3D Tisk 3C KZ L 4 Hrončok M.


18103 katedra číslicového návrhu
Kód
Předmětu
Název
předmětu
Rozsah kont.
výuky
Zp. za-
končení
Zim/Let
semestr
ECTS
kredity
Garant Vyuču-
jící
BIE-ZRS Basics of System Control 2P+2C Z,ZK L 4 Hyniová K. Hyniová K.
MI-BHW Bezpečnost a technické prostředky 2P+2C Z,ZK L 4
MI-BHW.16 Bezpečnost a technické prostředky 2P+2C Z,ZK L 5 Novotný M. Novotný M.
NI-BVS Bezpečnost vestavných systémů 2P+2C Z,ZK L 5 Novotný M. Novotný M.
MI-BKO.16 Bezpečnostní kódy 2P+1C Z,ZK L 5 Pluháček A. Kubalík P., Pluháček A.
NI-BKO Bezpečnostní kódy 2P+1C Z,ZK L 5 Kubátová H. Kubátová H., Pluháček A.
MIE-ARI Computer Arithmetic 2P+1C Z,ZK Z 4 Kubalík P. Kubalík P.
BIE-SAP Computer Structures and Architectures 2P+1R+2C Z,ZK L 6 Douša J. Douša J.
MIE-NFA.16 Design for the FPGA and ASIC Technology 2P+1C Z,ZK Z 5 Schmidt J. Schmidt J.
BIE-CAO Digital and Analog Circuits 2P+2C Z,ZK Z 5 Hyniová K. Hyniová K.
MIE-SIM.16 Digital Circuit Simulation 2P+1C Z,ZK Z 5 Kohlík M. Douša J., Kohlík M.
MIE-BKO.16 Error Control Codes 2P+1C Z,ZK L 5 Kubalík P., Pluháček A. Kubalík P.
NI-HSC Hardwarové útoky postranními kanály 2P+2C Z,ZK Z 4 Miškovský V. Miškovský V., Socha P.
MI-IVS Inteligentní vestavné systémy 1P+3C KZ L 4 Skrbek M. Skrbek M.
NI-IVS Inteligentní vestavné systémy 1P+3C KZ L 4 Skrbek M. Skrbek M.
BI-ARD Interaktivní aplikace s Arduinem 3C KZ L 4 Hülle R.
BI-CAO Číslicové a analogové obvody 2P+2C Z,ZK Z 5 Novotný M. Řezníček J., Kohlík M., Novotný M.
BIK-CAO Číslicové a analogové obvody 13KP+4KC Z,ZK Z 5 Hyniová K. Hyniová K.
BI-JPO Jednotky počítače 2P+2C Z,ZK Z 5 Pluháček A. Pluháček A.
BIK-JPO Jednotky počítače 13+4 Z,ZK Z 5
MI-KOP Kombinatorická optimalizace 2P+2C Z,ZK Z 5 Schmidt J. Schmidt J.
NI-KOP Kombinatorická optimalizace 3P+1C Z,ZK Z 6 Schmidt J. Schmidt J.
BI-MPP Metody připojování periferií 2P+2C Z,ZK Z 4 Skrbek M. Skrbek M.
MI-NFA Návrh obvodů technologií FPGA a ASIC 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-NFA.16 Návrh obvodů technologií FPGA a ASIC 2P+1C Z,ZK Z 5 Schmidt J. Schmidt J.
MI-OLI Ovladače pro Linux 2P+2C Z,ZK L 4 Skrbek M. Skrbek M.
NI-OLI Ovladače pro Linux 2P+2C Z,ZK L 4 Skrbek M. Skrbek M.
MI-ARI Počítačová aritmetika 2P+1C Z,ZK Z,L 4 Pluháček A. Pluháček A.
NI-ARI Počítačová aritmetika 2P+1C Z,ZK Z,L 4 Pluháček A. Pluháček A.
MI-PVS Pokročilé vestavné systémy 2P+2C Z,ZK Z 4 Skrbek M. Skrbek M.
NI-PVS Pokročilé vestavné systémy 2P+2C Z,ZK Z 4 Skrbek M. Skrbek M.
BI-PNO Praktika v návrhu číslicových obvodů 2P+2C KZ Z 5 Novotný M. Novotný M.
BIK-PNO Praktika v návrhu číslicových obvodů 13+4 KZ Z 5
MIE-PAA Problems and Algorithms 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 Fišer P. Fišer P.
MI-PAA Problémy a algoritmy 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 Schmidt J. Schmidt J.
MI-RTS Real-time systémy 2+1 Z,ZK Z 4
MIE-BHW.16 Security and Hardware 2P+2C Z,ZK L 5 Novotný M. Novotný M.
MI-SCE2 Seminář počítačového inženýrství II 2C Z L,Z 4 Osob je mnoho
BI-SCE2 Seminář počítačového inženýrství II 2C Z L,Z 4 Kubátová H. Kubátová H.
NI-SCE2 Seminář počítačového inženýrství II 2C Z L,Z 4 Novotný M.
BI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I 2C Z L,Z 4 Kubátová H., Novotný M. Kubátová H., Novotný M., Skrbek M.
MI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I 2C Z L,Z 4 Kubátová H. Kubátová H., Novotný M.
NI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I 2C Z L,Z 4 Kubátová H. Kubátová H.
PI-SCN Semináře z číslicového návrhu 2P+1C ZK Z,L 4 Fišer P. Fišer P.
NIE-HSC Side-Channel Analysis in Hardware 2P+2C Z,ZK Z 4 Miškovský V. Miškovský V., Socha P.
MI-SIM Simulace číslicových obvodů 2+1 Z,ZK Z 4
MI-SIM.16 Simulace číslicových obvodů 2P+1C Z,ZK L,Z 5 Douša J., Kohlík M. Kohlík M.
NI-SIM Simulace číslicových obvodů 2P+1C Z,ZK L 5 Kohlík M. Kohlík M.
BI-SAP Struktura a architektura počítačů 2P+1R+2C Z,ZK L 6 Kubátová H. Kubátová H.
BIK-SAP Struktura a architektura počítačů 13KP+4KC Z,ZK L 6 Daňhel M. Daňhel M., Hyniová K.
MIE-SOC.16 Systems on Chip 2P+1C Z,ZK Z 5 Kubátová H. Kubátová H.
MIE-TES.16 Systems Theory 2P+1C Z,ZK Z 5 Ratschan S. Ratschan S.
MI-SOC Systémy na čipu 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-SOC.16 Systémy na čipu 2P+1C Z,ZK Z 5 Kubátová H. Kubátová H.
BI-SRC Systémy reálného času 2P+2C KZ Z 4 Kubátová H. Kubátová H.
BIK-SRC Systémy reálného času 13+4 KZ L 4
MI-TES.16 Teorie systémů 2P+1C Z,ZK Z 5 Ratschan S. Ratschan S.
NI-TES Teorie systémů 2P+1C Z,ZK Z 5 Ratschan S. Ratschan S.
MIE-TSP.16 Testing and Reliability 2P+2C Z,ZK Z 5
MI-TSP Testování a spolehlivost 2P+2C Z,ZK Z 4
MI-TSP.16 Testování a spolehlivost 2P+2C Z,ZK Z 5 Fišer P. Fišer P.
NI-TSP Testování a spolehlivost 2P+2C Z,ZK Z 5 Fišer P. Fišer P.
BI-TUR Tvorba uživatelského rozhraní 2P+2C Z,ZK L 4 Schmidt J. Schmidt J.
BIK-TUR Tvorba uživatelského rozhraní 13KP+4KC Z,ZK L 4 Schmidt J. Schmidt J.
NI-EHW Vestavné hardwarové prostředky 2P+1C Z,ZK Z 5 Schmidt J. Schmidt J.
BI-VES Vestavné systémy 2P+2C Z,ZK L 5 Skrbek M. Skrbek M.
BIK-VES Vestavné systémy 13+4 Z,ZK L 5
NI-ESW Vestavný software 2P+1C Z,ZK Z 5 Kubátová H. Kubátová H., Skrbek M.
BI-ZIVS Základy inteligentních vestavných systémů 1P+3C KZ Z 4 Skrbek M. Skrbek M.
BI-ZRS Základy řízení systému 2P+2C Z,ZK Z 4 Hyniová K. Hyniová K.


18104 katedra počítačových systémů
Kód
Předmětu
Název
předmětu
Rozsah kont.
výuky
Zp. za-
končení
Zim/Let
semestr
ECTS
kredity
Garant Vyuču-
jící
BI-ADU.1 Administrace OS Unix 2P+2C Z,ZK L 5 Muzikář Z. Žďárek J., Muzikář Z.
BIK-ADU.1 Administrace OS Unix 14KP+4KC Z,ZK L 5 Muzikář Z. Žďárek J., Muzikář Z.
BI-ADW.1 Administrace OS Windows 2P+1C Z,ZK Z 4 Prágl M. Kašpar J., Prágl M.
BIK-ADW.1 Administrace OS Windows 14KP+2KC Z,ZK Z 4 Prágl M. Kašpar J., Prágl M.
BIK-ADS Administrace sítí 13KP+4KC Z,ZK Z 5
MIE-POA.16 Advanced Computer System Architectures 2P+1C Z,ZK L 5 Tvrdík P. Kašpar J., Tvrdík P.
BIE-APS.1 Architectures of Computer Systems 2P+2C Z,ZK Z 5 Tvrdík P. Štepanovský M., Tvrdík P.
BI-APS Architektury počítačových systémů 2P+2C Z,ZK Z 6 Štepanovský M. Štepanovský M.
BI-APS.1 Architektury počítačových systémů 2P+2C Z,ZK Z 5 Tvrdík P. Štepanovský M.
BIK-APS.1 Architektury počítačových systémů 14KP+4KC Z,ZK Z 5 Tvrdík P. Štepanovský M.
MI-BPS Bezdrátové počítačové sítě 2P+1C Z,ZK L 4 Moucha A. Moucha A.
NI-BPS Bezdrátové počítačové sítě 2P+1C Z,ZK L 4 Moucha A. Moucha A.
MI-BPR Bezpečnost a bezpečné programování 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-BPR.16 Bezpečnost a bezpečné programování 2P+1C Z,ZK Z 5 Kokeš J. Kokeš J.
BIE-PSI Computer Networks 2P+1R+1C Z,ZK L 5 Smotlacha V. Smotlacha V., Trofimova Y.
BI-STO Datová úložiště a systémy souborů 2P+2C Z,ZK L,Z 4 Kašpar J. Kašpar J.
BIK-STO Datová úložiště a systémy souborů 13KP+4KC Z,ZK L,Z 4 Kašpar J. Kašpar J.
MI-DSV Distribuované systémy a výpočty 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-DSV.16 Distribuované systémy a výpočty 2P+1C Z,ZK Z 5 Janeček J. Janeček J.
NI-DSV Distribuované systémy a výpočty 2P+1C Z,ZK Z 5 Janeček J. Janeček J.
MIE-DSV.16 Distributed Systems and Computing 2P+1C Z,ZK Z 5 Janeček J. Janeček J.
NI-EPC Efektivní programování v C++ 2P+1C Z,ZK Z 5 Langr D. Langr D.
NI-IAM Internet a multimédia 2P+1C Z,ZK L 4 Ubik S. Ubik S.
MI-IOT Internet of Things 2P+1C Z,ZK L 4 Janeček J. Janeček J.
NI-IOT Internet of Things 2P+1C Z,ZK L 4 Janeček J. Janeček J.
MI-RRI Řízení rizik v informatice 2P ZK L 3 Blažek Z. Blažek Z.
MI-SCA Mikroprocesory vestavěné do čipových karet, Efektivní implementace a útoky postranními kanály 2+2 KZ L 3
MIE-MTI.16 Modern Internet Technologies 2P+1C Z,ZK Z 5 Moucha A. Moucha A.
MI-MTI Moderní technologie Internetu 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-MTI.16 Moderní technologie Internetu 2P+1C Z,ZK Z 5 Moucha A. Moucha A.
NI-MTI Moderní technologie Internetu 2P+1C Z,ZK Z 5 Moucha A. Moucha A.
MI-MAI Multimedia a internet 2P+1C Z,ZK L 3 Ubik S. Melnikov J., Ubik S.
BIE-ST1 Network Technology 1 2C Z Z 3 Moucha A.
BI-OSY Operační systémy 2P+1R+1L Z,ZK L 5 Trdlička J. Trdlička J.
BIK-OSY Operační systémy 13KP+4KC Z,ZK L 5 Šoch M. Šoch M., Trdlička J.
BIE-OSY Operating Systems 2P+1R+1L Z,ZK L 5 Tvrdík P. Tvrdík P.
MI-PDP.16 Paralelní a distribuované programování 2P+2C Z,ZK L 5 Tvrdík P. Tvrdík P.
NI-PDP Paralelní a distribuované programování 3P+1C Z,ZK L 6 Tvrdík P. Tvrdík P.
MI-PAP Paralelní architektury počítačů 2P+1C Z,ZK L 4
MI-PAP.16 Paralelní architektury počítačů 2P+1C Z,ZK L 5 Šimeček I. Šimeček I.
MIE-PDP.16 Parallel and Distributed Programming 2P+2C Z,ZK L 5 Tvrdík P. Tvrdík P.
MIE-PAP.16 Parallel Computer Architectures 2P+1C Z,ZK L 5 Šimeček I. Šimeček I.
BI-PSI Počítačové sítě 2P+1R+1C Z,ZK L 5 Fesl J. Fesl J.
BIK-PSI Počítačové sítě 13KP+4KC Z,ZK L 5 Smotlacha V. Smotlacha V.
MI-POA Pokročilé architektury počítačových systémů 2P+1C Z,ZK L 4
MI-POA.16 Pokročilé architektury počítačových systémů 2P+1C Z,ZK L 5 Tvrdík P. Kašpar J., Tvrdík P.
BIE-PS1 Programming in Shell 1 2P+2C KZ Z 5 Trdlička J. Trdlička J.
BIE-PS2 Programming in shell 2 2P+2C Z,ZK L 4 Žďárek J. Žďárek J., Bařinka L.
NI-GPU Programování a architektury grafických procesorů 2P+1C Z,ZK L 5 Šimeček I. Šimeček I.
MI-PRC Programování v CUDA 2P+1C Z,ZK L 4 Šimeček I. Šimeček I.
BI-PS1 Programování v shellu 1 2P+2C KZ Z 5 Muzikář Z. Muzikář Z., Trdlička J.
BIK-PS1 Programování v shellu 1 13KP+4KC KZ Z 5 Čermák I. Čermák I.
BI-PS2 Programování v shellu 2 2P+2C Z,ZK L 4 Žďárek J. Žďárek J., Bařinka L.
BI-SM Shell Minimum Z Z 2
FI-ST1 Síťové technologie 1 Z Z 3
BI-ST1 Síťové technologie 1 2C Z Z 3 Moucha A.
FI-ST2 Síťové technologie 2 0+4 Z L 4
BI-ST2 Síťové technologie 2 3C Z L 3 Moucha A.
BI-ST3 Síťové technologie 3 2C Z Z 3 Moucha A.
BI-ST4 Síťové technologie 4 2C Z L 3
BIK-SKJ Skriptovací jazyky 13KP+2KC Z,ZK L 4
BI-SOJ Strojově orientované jazyky 2P+2C Z,ZK L 4 Cimbál P. Cimbál P.
BIE-ADU.1 Unix Administration 2P+2C Z,ZK L 5 Muzikář Z. Žďárek J., Muzikář Z., Prágl M.
BI-UDZ Úvod do digitalizace zvuku 2P ZK Z 2
BI-ULI Úvod do Linuxu Z Z 2 Muzikář Z.
BI-OPT Úvod do optických sítí 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-MCS Vícejádrové systémy 1P+2C KZ Z 4 Tvrdík P. Kašpar J.
NI-VCC Virtualizace a cloud computing 2P+1C Z,ZK L 5 Vondra T. Vondra T.
NI-MCC Výpočty na vícejádrových procesorech 2P+1C Z,ZK Z 5 Šimeček I. Šimeček I.
BIE-ADW.1 Windows Administration 2P+1C Z,ZK Z 4 Prágl M. Kašpar J., Prágl M.
MIE-BPS Wireless Computer Networks 2P+1C Z,ZK L 4 Černý V., Moucha A. Černý V., Moucha A.


18105 katedra aplikované matematiky
Kód
Předmětu
Název
předmětu
Rozsah kont.
výuky
Zp. za-
končení
Zim/Let
semestr
ECTS
kredity
Garant Vyuču-
jící
MI-IKM Internet a klasifikační metody 1P+1C Z,ZK L 4 Holeňa M. Holeňa M.
NI-IKM Internet a klasifikační metody 1P+1C Z,ZK L 4 Holeňa M. Holeňa M.
BI-ALO Algebra a logika 2P+1C Z,ZK L 4 Starý J. Starý J.
MI-ADM Algoritmy data miningu 2P+1C Z,ZK L 4
MI-ADM.16 Algoritmy data miningu 2P+1C Z,ZK L 5 Kordík P. Klouda K., Kordík P., Vašata D.
NI-ADM Algoritmy data miningu 2P+1C Z,ZK L 5 Kordík P. Kordík P., Vašata D.
BIE-ZUM Artificial Intelligence Fundamentals 2P+2C Z,ZK L 4 Surynek P. Surynek P.
MI-BML Bayesovské metody ve strojovém učení 2P+1C KZ L 5 Dedecius K. Dedecius K., Tichý O.
NI-BML Bayesovské metody ve strojovém učení 2P+1C KZ L 5 Dedecius K. Dedecius K.
BIE-VZD Data Mining 2P+2C Z,ZK Z 4 Kordík P. Klouda K.
MI-DDM Distribuovaný data mining 3C KZ L 4 Borovička T.
NI-DDM Distribuovaný data mining 3C KZ L 4 Borovička T. Borovička T.
BIE-ZMA Elements of Calculus 3P+2C Z,ZK Z 6 Kalvoda T. Rybníčková J.
BIE-ZDM Elements of Discrete Mathematics 2P+2C Z,ZK Z 5 Kolář J. Kolář J.
MI-EDW Enterprise Data Warehouse systémy 2P+1C Z,ZK L 4
MI-GLR Games and reinforcement learning 2P+2C Z,ZK L 4
NI-GLR Games and reinforcement learning 2P+2C Z,ZK L 4 Maldonado Lopez J. Maldonado Lopez J.
MI-HMI2 Historie matematiky a informatiky 2 2P+1C ZK Z 3
NI-HMI2 Historie matematiky a informatiky 2 2P+1C ZK Z 3 Šolcová A. Šolcová A.
BIK-HMI Historie matematiky a informatiky 13KP+2KC ZK L 3 Šolcová A. Šolcová A.
BI-HMI Historie matematiky a informatiky 2P+1C Z,ZK L 3 Šolcová A. Šolcová A.
MIE-HMI History of Mathematics and Informatics 2P+1C Z,ZK Z 3 Šolcová A. Šolcová A.
BIE-HMI History of Mathematics and Informatics 2P+1C Z,ZK L 3 Šolcová A. Šolcová A.
BIE-IMA2 Introduction to Mathematics 2 1C Z Z 2
BIE-IMA Introduction to Mathematics 3C Z Z 4
NI-LSM Laboratoř statistického modelování 3C KZ L 5 Dedecius K. Dedecius K.
BIE-LIN Linear Algebra 4P+2C Z,ZK L 7 Klouda K. Hrabák P.
BI-LIN Lineární algebra 4P+2C Z,ZK L 7 Dombek D. Dombek D., Kleprlík L.
BIK-LIN Lineární algebra 26KP+4KC Z,ZK L 7 Klouda K. Klouda K.
BI-MLO Matematická logika 2P+1C Z,ZK Z 5 Trlifajová K. Starý J., Trlifajová K.
BIK-MLO Matematická logika 13KP+4KC Z,ZK Z 5 Klouda K. Klouda K.
MI-MSI Matematické struktury v informatice 2P+1C Z,ZK L 4 Starý J. Starý J.
NI-MSI Matematické struktury v informatice 2P+1C Z,ZK L 4 Starý J. Starý J.
MI-MPI Matematika pro informatiku 3P+2C Z,ZK Z 7 Starosta Š. Starosta Š.
NI-MPI Matematika pro informatiku 3P+2C Z,ZK Z 7 Starosta Š. Starosta Š.
MI-MZI Matematika pro znalostní inženýrství 2P+1C Z,ZK L 4 Starosta Š. Klouda K., Starosta Š., Vašata D.
NI-MZI Matematika pro znalostní inženýrství 2P+1C Z,ZK L 4 Starosta Š. Starosta Š.
BIE-MLO Mathematical Logic 2P+2C Z,ZK Z 5 Trlifajová K. Trlifajová K.
MIE-MZI Mathematics for data science 2P+1C Z,ZK L 4
MIE-MPI Mathematics for Informatics 3P+1R+1C Z,ZK Z 7 Starosta Š. Dolce F.
MI-MVI Metody výpočetní inteligence 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-MVI.16 Metody výpočetní inteligence 2P+1C Z,ZK Z 5 Kordík P. Kordík P.
NI-MVI Metody výpočetní inteligence 2P+1C Z,ZK Z 5 Kordík P. Kordík P.
MI-PDD Předzpracování dat 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-PDD.16 Předzpracování dat 2P+1C Z,ZK Z 5 Jiřina M. Jiřina M.
NI-PDD Předzpracování dat 2P+1C Z,ZK Z 5 Jiřina M. Jiřina M.
BI-PKM Přípravný kurz matematiky Z Z 4 Klouda K.
BIK-PKM Přípravný kurz matematiky Z Z 4
MI-EDW.16 Podnikové datové sklady 2P+1C Z,ZK L 5 Arnošt D. Arnošt D.
MI-PDM Praktický data mining 2P+1C Z,ZK L 5 Kordík P. Kovalenko A.
BI-PST Pravděpodobnost a statistika 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 Novák P. Novák P.
BIK-PST Pravděpodobnost a statistika 13KP+4KC Z,ZK Z 5 Novák P. Vašata D.
BIE-PKM Preparatory Mathematics Z Z 4 Rybníčková J. Rybníčková J.
BIE-PST Probability and Statistics 2P+1R+1C Z,ZK Z 5 Novák P. Novák P.
NI-SZ2 Seminář znalostního inženýrství magisterský II 2C Z L,Z 4 Klouda K.
NI-SZ1 Seminář znalostního inženýrství magisterský I 2C Z L,Z 4 Klouda K.
MI-SCR Statistická analýza časových řad 2P+1C Z,ZK Z 4 Dedecius K. Dedecius K.
NI-SCR Statistická analýza časových řad 2P+1C Z,ZK Z 5 Dedecius K. Dedecius K.
MIE-SPI.16 Statistics for Informatics 4P+2C Z,ZK L 7 Hrabák P. Novák P.
MI-SPI.16 Statistika pro informatiku 4P+2C Z,ZK L 7 Hrabák P. Hrabák P., Vašata D.
BI-SVZ Strojové vidění a zpracování obrazu 2P+2C Z,ZK Z 5 Jiřina M. Brchl L., Jiřina M., Novák J.
MI-TNN Teorie neuronových sítí 1P+1C Z,ZK L 4 Holeňa M. Holeňa M.
NI-TNN Teorie neuronových sítí 2P+1C Z,ZK L 5 Holeňa M. Holeňa M.
MI-UMI Umělá inteligence 2P+1C Z,ZK Z 5 Surynek P. Surynek P.
NI-UMI Umělá inteligence 2P+1C Z,ZK Z 5 Surynek P. Surynek P.
BI-VMM Vybrané matematické metody 2P+2C Z,ZK L 4 Kalvoda T. Kalvoda T.
NI-PON Vybrané partie z optimalizace a numeriky 2P+1C Z,ZK L 5 Starosta Š. Klouda K., Starosta Š.
MI-VSM Vybrané statistické metody 4P+2C Z,ZK L 8 Hrabák P. Hrabák P., Vašata D.
NI-VSM Vybrané statistické metody 4P+2C Z,ZK L 7 Hrabák P. Hrabák P.
MI-VYC Vyčíslitelnost 2P+2C Z,ZK L 4 Starý J. Starý J.
NI-VYC Vyčíslitelnost 2P+2C Z,ZK L 4 Starý J. Starý J.
BI-VZD Vytěžování znalostí z dat 2P+2C Z,ZK Z 4 Kordík P. Klouda K., Vašata D.
BIK-VZD Vytěžování znalostí z dat 13KP+4KC Z,ZK L 4
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky 2P+2C Z,ZK Z 5 Kolář J. Dombek D., Kolář J., Scholtzová J.
BIK-ZDM Základy diskrétní matematiky 13KP+4KC Z,ZK Z 5 Kolář J. Pernecká E.
BI-ZMA Základy matematické analýzy 3P+2C Z,ZK Z 6 Kalvoda T. Hrabák P., Kalvoda T., Petr I.
BIK-ZMA Základy matematické analýzy 20KP+4KC Z,ZK Z 6 Kalvoda T. Petr I.
BI-ZUM Základy umělé inteligence 2P+2C Z,ZK L 4 Surynek P. Surynek P.
BI-ZNS Znalostní systémy 2P+2C Z,ZK Z 5 Jiřina M. Jiřina M.


18106 katedra informační bezpečnosti
Kód
Předmětu
Název
předmětu
Rozsah kont.
výuky
Zp. za-
končení
Zim/Let
semestr
ECTS
kredity
Garant Vyuču-
jící
MIE-KRY.16 Advanced Cryptology 2P+2C Z,ZK Z 5 Lórencz R. Lórencz R.
NI-AIB Algoritmy informační bezpečnosti 2P+1C Z,ZK Z 5 Lórencz R. Jureček M., Lórencz R.
BI-BEZ Bezpečnost 2P+2C Z,ZK L 6 Lórencz R. Buček J., Lórencz R.
BIK-BEZ Bezpečnost 13KP+4KC Z,ZK L 6 Lórencz R. Dostál J., Lórencz R.
BI-BEK Bezpečný kód 2P+2C Z,ZK L 5 Kokeš J., Lórencz R. Kokeš J., Lórencz R.
BIK-BEK Bezpečný kód 14KP+4KC Z,ZK L 5 Kokeš J., Lórencz R. Kokeš J., Lórencz R.
MIE-KYB.16 Cybernality 2P ZK Z 5
BI-EHA Etické hackování 2P+2C Z,ZK L 5 Dostál J., Růžička J. Dostál J., Kuběna J., Růžička J.
BIE-HWB Hardware Security 2P+2C Z,ZK Z 5 Buček J., Lórencz R. Buček J., Kodýtek F., Lórencz R.
MIE-HWB.16 Hardware Security 2P+2C Z,ZK L 5 Lórencz R. Buček J., Lórencz R.
BI-HWB Hardwarová bezpečnost 2P+2C Z,ZK Z 5 Buček J., Lórencz R. Buček J., Lórencz R.
BIK-HWB Hardwarová bezpečnost 14KP+4KC Z,ZK Z 5 Buček J., Lórencz R. Buček J., Lórencz R.
MI-HWB.16 Hardwarová bezpečnost 2P+2C Z,ZK L 5 Lórencz R. Buček J., Lórencz R.
NI-HWB Hardwarová bezpečnost 2P+2C Z,ZK L 5 Buček J. Buček J.
MI-IBE Informační bezpečnost 2P ZK Z 2 Čermák I. Čermák I.
NI-IBE Informační bezpečnost 2P ZK Z 2 Čermák I. Čermák I.
MIE-IBE Information Security 2P ZK Z 2 Čermák I. Čermák I.
MI-KYB.16 Kybernalita 2P ZK Z 5 Kolouch J. Kolouch J.
NI-KYB Kybernalita 2P ZK Z 5 Kolouch J. Kolouch J.
MI-MKY.16 Matematika pro kryptologii 3P+1C Z,ZK L 5 Burdík Č. Burdík Č., Jureček M.
NI-MKY Matematika pro kryptologii 3P+1C Z,ZK L 5 Burdík Č. Burdík Č.
MIE-MKY.16 Mathematics for Cryptology 3P+1C Z,ZK L 5 Burdík Č. Burdík Č., Jureček M.
MIE-SIB.16 Network Security 2P+1C Z,ZK Z 5 Buchovecká S. Buchovecká S., Čejka T.
MI-KRY Pokročilá kryptologie 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-KRY.16 Pokročilá kryptologie 2P+2C Z,ZK Z 5 Lórencz R. Lórencz R.
NI-KRY Pokročilá kryptologie 2P+2C Z,ZK Z 5 Lórencz R. Lórencz R.
MIE-REV.16 Reverse Engineering 1P+2C Z,ZK Z 5 Lórencz R. Kokeš J.
MI-REV Reverzní inženýrství 1P+2C Z,ZK L 3
MI-REV.16 Reverzní inženýrství 1P+2C Z,ZK Z 5 Kokeš J. Kokeš J.
NI-REV Reverzní inženýrství 1P+2C Z,ZK Z 5 Dostál J. Dostál J., Lórencz R.
BIE-BEK Secure Code 2P+2C Z,ZK L 5 Kokeš J., Lórencz R. Kokeš J., Lórencz R.
BIE-BEZ Security 2P+1R+1C Z,ZK L 6 Lórencz R. Buček J., Lórencz R.
MI-SIB Síťová bezpečnost 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-SIB.16 Síťová bezpečnost 2P+1C Z,ZK Z,L 5 Čejka T. Buchovecká S., Čejka T.
NI-SIB Síťová bezpečnost 2P+1C Z,ZK L 5 Lórencz R. Buchovecká S., Smítka J.
BIE-SSB System and Network Security 2P+2C Z,ZK Z 5
MIE-SYB.16 System Security 2P+2C Z,ZK L 5 Lórencz R. Buchovecká S., Lórencz R.
BI-SSB Systémová a síťová bezpečnost 2P+2C Z,ZK Z 5 Dostál J. Dostál J.
BIK-SSB Systémová a síťová bezpečnost 14KP+4KC Z,ZK Z 5 Dostál J. Dostál J., Smítka J.
NI-SBF Systémová bezpečnost a forenzní analýza 2P+1C Z,ZK Z 5 Dostál J. Dostál J.
MI-SYB.16 Systémová bezpečnost 2P+2C Z,ZK L 5 Lórencz R. Buček J., Buchovecká S., Lórencz R.


Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška