Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Ř | A | B | C | D | E | I | M | N | O | P | S | U | Ú | V | W
Předmět je základní jednotka výuky, jejímž prostřednictvím si student osvojí ucelenou část souboru znalostí a dovedností, potřebnou pro zvládnutí studijního oboru. Za věcný obsah předmětu zodpovídá garant předmětu. Časovou náročnost předmětu zhruba vyjadřuje atribut předmětu rozsah kontaktní výuky. Například rozsah = 2+2  značí, že předmět bude mít týdně dvě hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení týdně. Na závěr semestru musí vyučující provést vyhodnocení, nakolik si ten který student osvojil poznatky a dovednosti, kterých měl během výuky nabýt. Jakým způsobem toto hodnocení vyučující provedou určuje atribut způsob zakončení. U předmětu lze definovat, že předmět je zakončen pouze zápočtem(Z), klasifikovaným zápočtem(KZ), pouze zkouškou(ZK), nebo zápočtem a zkouškou(Z,ZK). Náročnost úspěšného absolvování předmětu je vyjádřena ECTS kreditními body. Výuka předmětu probíhá během semestru. Opakovaně se předmět vyučuje vždy v zimním(Z), nebo v letním(L) semestru každého akademického roku. Výjimečně může předmět být nabízen studentům v obou semestrech(Z,L). Za organizační zajištění výuky zodpovídá přiřazená katedra, která zejména vytvoří časový rozvrh předmětu a zajistí pro předmět vyučující. Někteří přednáší a zkouší, jiní vedou cvičení a udělují zápočty.

Předměty


18104 katedra počítačových systémů
Kód předmětu Název předmětu Rozsah kont. výuky
Způsob zakončení
Zim/let semestr
ECTS kredity
Garant Vyučující
BI-ADU.1 Administrace OS Unix 2P+2C Z,ZK L 5 Muzikář Z. Žďárek J., Muzikář Z.
BIK-ADU.1 Administrace OS Unix 14KP+4KC Z,ZK L 5 Muzikář Z. Žďárek J., Muzikář Z.
BI-ADW.1 Administrace OS Windows 2P+1C Z,ZK Z 4 Prágl M. Kašpar J., Prágl M.
BIK-ADW.1 Administrace OS Windows 14KP+2KC Z,ZK Z 4 Prágl M. Kašpar J., Prágl M.
BIK-ADS Administrace sítí 13KP+4KC Z,ZK Z 5
MIE-POA.16 Advanced Computer System Architectures 2P+1C Z,ZK L 5 Tvrdík P. Kašpar J., Tvrdík P.
BIE-APS.1 Architectures of Computer Systems 2P+2C Z,ZK Z 5 Tvrdík P. Štepanovský M., Tvrdík P.
BI-APS Architektury počítačových systémů 2P+2C Z,ZK Z 6 Štepanovský M. Štepanovský M.
BI-APS.1 Architektury počítačových systémů 2P+2C Z,ZK Z 5 Tvrdík P. Štepanovský M.
BIK-APS.1 Architektury počítačových systémů 14KP+4KC Z,ZK Z 5 Tvrdík P. Štepanovský M.
MI-BPS Bezdrátové počítačové sítě 2P+1C Z,ZK L 4 Moucha A. Moucha A.
NI-BPS Bezdrátové počítačové sítě 2P+1C Z,ZK L 4 Moucha A. Moucha A.
MI-BPR Bezpečnost a bezpečné programování 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-BPR.16 Bezpečnost a bezpečné programování 2P+1C Z,ZK Z 5 Kokeš J. Kokeš J.
BIE-PSI Computer Networks 2P+1R+1C Z,ZK L 5 Smotlacha V. Smotlacha V., Trofimova Y.
BIK-STO Datová úložiště a systémy souborů 13KP+4KC Z,ZK L,Z 4 Kašpar J. Kašpar J.
BI-STO Datová úložiště a systémy souborů 2P+2C Z,ZK L,Z 4 Kašpar J. Kašpar J.
MI-DSV Distribuované systémy a výpočty 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-DSV.16 Distribuované systémy a výpočty 2P+1C Z,ZK Z 5 Janeček J. Janeček J.
NI-DSV Distribuované systémy a výpočty 2P+1C Z,ZK Z 5 Janeček J. Janeček J.
MIE-DSV.16 Distributed Systems and Computing 2P+1C Z,ZK Z 5 Janeček J. Janeček J.
NI-EPC Efektivní programování v C++ 2P+1C Z,ZK Z 5 Langr D. Langr D.
NI-IAM Internet a multimédia 2P+1C Z,ZK L 4 Ubik S. Ubik S.
MI-IOT Internet of Things 2P+1C Z,ZK L 4 Janeček J. Janeček J.
NI-IOT Internet of Things 2P+1C Z,ZK L 4 Janeček J. Janeček J.
MI-RRI Řízení rizik v informatice 2P ZK L 3 Blažek Z. Blažek Z.
MI-SCA Mikroprocesory vestavěné do čipových karet, Efektivní implementace a útoky postranními kanály 2+2 KZ L 3
MIE-MTI.16 Modern Internet Technologies 2P+1C Z,ZK Z 5 Moucha A. Moucha A.
MI-MTI Moderní technologie Internetu 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-MTI.16 Moderní technologie Internetu 2P+1C Z,ZK Z 5 Moucha A. Moucha A.
NI-MTI Moderní technologie Internetu 2P+1C Z,ZK Z 5 Moucha A. Moucha A.
MI-MAI Multimedia a internet 2P+1C Z,ZK L 3 Ubik S. Melnikov J., Ubik S.
BIE-ST1 Network Technology 1 2C Z Z 3 Moucha A.
BIK-OSY Operační systémy 13KP+4KC Z,ZK L 5 Šoch M. Šoch M., Trdlička J.
BI-OSY Operační systémy 2P+1R+1L Z,ZK L 5 Trdlička J. Trdlička J.
BIE-OSY Operating Systems 2P+1R+1L Z,ZK L 5 Tvrdík P. Tvrdík P.
MI-PDP.16 Paralelní a distribuované programování 2P+2C Z,ZK L 5 Tvrdík P. Tvrdík P.
NI-PDP Paralelní a distribuované programování 3P+1C Z,ZK L 6 Tvrdík P. Tvrdík P.
MI-PAP Paralelní architektury počítačů 2P+1C Z,ZK L 4
MI-PAP.16 Paralelní architektury počítačů 2P+1C Z,ZK L 5 Šimeček I. Šimeček I.
MIE-PDP.16 Parallel and Distributed Programming 2P+2C Z,ZK L 5 Tvrdík P. Tvrdík P.
MIE-PAP.16 Parallel Computer Architectures 2P+1C Z,ZK L 5 Šimeček I. Šimeček I.
BIK-PSI Počítačové sítě 13KP+4KC Z,ZK L 5 Smotlacha V. Smotlacha V.
BI-PSI Počítačové sítě 2P+1R+1C Z,ZK L 5 Fesl J. Fesl J.
MI-POA Pokročilé architektury počítačových systémů 2P+1C Z,ZK L 4
MI-POA.16 Pokročilé architektury počítačových systémů 2P+1C Z,ZK L 5 Tvrdík P. Kašpar J., Tvrdík P.
BIE-PS1 Programming in Shell 1 2P+2C KZ Z 5 Trdlička J. Trdlička J.
BIE-PS2 Programming in shell 2 2P+2C Z,ZK L 4 Žďárek J. Žďárek J., Bařinka L.
NI-GPU Programování a architektury grafických procesorů 2P+1C Z,ZK L 5 Šimeček I. Šimeček I.
MI-PRC Programování v CUDA 2P+1C Z,ZK L 4 Šimeček I. Šimeček I.
BIK-PS1 Programování v shellu 1 13KP+4KC KZ Z 5 Čermák I. Čermák I.
BI-PS1 Programování v shellu 1 2P+2C KZ Z 5 Muzikář Z. Muzikář Z., Trdlička J.
BI-PS2 Programování v shellu 2 2P+2C Z,ZK L 4 Žďárek J. Žďárek J., Bařinka L.
BI-SM Shell Minimum Z Z 2
BI-ST1 Síťové technologie 1 2C Z Z 3 Moucha A.
FI-ST1 Síťové technologie 1 Z Z 3
BI-ST2 Síťové technologie 2 3C Z L 3 Moucha A.
FI-ST2 Síťové technologie 2 0+4 Z L 4
BI-ST3 Síťové technologie 3 2C Z Z 3 Moucha A.
BI-ST4 Síťové technologie 4 2C Z L 3
BIK-SKJ Skriptovací jazyky 13KP+2KC Z,ZK L 4
BI-SOJ Strojově orientované jazyky 2P+2C Z,ZK L 4 Cimbál P. Cimbál P.
BIE-ADU.1 Unix Administration 2P+2C Z,ZK L 5 Muzikář Z. Žďárek J., Muzikář Z., Prágl M.
BI-UDZ Úvod do digitalizace zvuku 2P ZK Z 2
BI-ULI Úvod do Linuxu Z Z 2 Muzikář Z.
BI-OPT Úvod do optických sítí 2P+1C Z,ZK Z 4
MI-MCS Vícejádrové systémy 1P+2C KZ Z 4 Tvrdík P. Kašpar J.
NI-VCC Virtualizace a cloud computing 2P+1C Z,ZK L 5 Vondra T. Vondra T.
NI-MCC Výpočty na vícejádrových procesorech 2P+1C Z,ZK Z 5 Šimeček I. Šimeček I.
BIE-ADW.1 Windows Administration 2P+1C Z,ZK Z 4 Prágl M. Kašpar J., Prágl M.
MIE-BPS Wireless Computer Networks 2P+1C Z,ZK L 4 Černý V., Moucha A. Černý V., Moucha A.


Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška