Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | D | H | M | R | V
Předmět je základní jednotka výuky, jejímž prostřednictvím si student osvojí ucelenou část souboru znalostí a dovedností, potřebnou pro zvládnutí studijního oboru. Za věcný obsah předmětu zodpovídá garant předmětu. Časovou náročnost předmětu zhruba vyjadřuje atribut předmětu rozsah kontaktní výuky. Například rozsah = 2+2  značí, že předmět bude mít týdně dvě hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení týdně. Na závěr semestru musí vyučující provést vyhodnocení, nakolik si ten který student osvojil poznatky a dovednosti, kterých měl během výuky nabýt. Jakým způsobem toto hodnocení vyučující provedou určuje atribut způsob zakončení. U předmětu lze definovat, že předmět je zakončen pouze zápočtem(Z), klasifikovaným zápočtem(KZ), pouze zkouškou(ZK), nebo zápočtem a zkouškou(Z,ZK). Náročnost úspěšného absolvování předmětu je vyjádřena ECTS kreditními body. Výuka předmětu probíhá během semestru. Opakovaně se předmět vyučuje vždy v zimním(Z), nebo v letním(L) semestru každého akademického roku. Výjimečně může předmět být nabízen studentům v obou semestrech(Z,L). Za organizační zajištění výuky zodpovídá přiřazená katedra, která zejména vytvoří časový rozvrh předmětu a zajistí pro předmět vyučující. Někteří přednáší a zkouší, jiní vedou cvičení a udělují zápočty.

Předměty


18000 Fakulta informačních technologií
Kód předmětu Název předmětu Rozsah kont. výuky
Způsob zakončení
Zim/let semestr
ECTS kredity
Garant Vyučující
BIE-BPR Bachelor Project Z Z 2
BIE-BAP Bachelor Thesis Z L,Z 14 Muzikář Z.
BI-BAP Bakalářská práce Z L,Z 14 Muzikář Z.
BI-BPR Bakalářský projekt Z Z,L 2
BIK-BPR Bakalářský projekt Z Z 2 Muzikář Z.
MIE-DIP Diploma Project Z Z,L 23 Muzikář Z.
FI-HPZ Humanitní předmět z výjezdu v zahraničí 0+0 Z Z,L 3
MI-DIP Magisterská práce Z L,Z 23
NI-DIP Magisterská práce Z L,Z 30
MI-MPR Magisterský projekt Z Z,L 7
NI-MPR Magisterský projekt Z Z 7
MIE-MPR Master Project Z Z 7
NIE-VPR Research Project Z Z,L 5
NI-VPR Výzkumný projekt Z Z,L 5


Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška